Toplam 2 sonutan 1 ile 2 arasndakiler gsteriliyor.

Konu: birden ok text dosyasn excelde tek sayfaya alma

 1. #1
  Yeni ye
  yelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  13

  birden ok text dosyasn excelde tek sayfaya alma

  herkese selamlar.arkadalar elimde birden ok text dosyasnn olduu ve herbir text dosyasnnda 4000 ile 6000 satr aras olan bir klasrm mevcut.ayn klasrde olan bu text dosyalarnn tmn makro yardmyla tek bir alma sayfasna alabilirmiyim yardmc olursanz ok sevinirim .

 2. #2
  Yeni ye
  yelik tarihi
  Feb 2017
  Mesajlar
  14
  Corsan75 Bey Merhaba ,

  Sorunuzla alakal ben bir yontem ve bir kod buldum denedim guzel sonuc verdi. Tabi sizin txt dosyalarnzn icindeki verilerin birbiri ile sutun uyumunu bilmiyorum. Deneyin bakalm iinize yarayacak m.

  Text dosyalarnn oldugu klasorun icine yeni bir txt dosyasi acin bu dosyann icine "
  Kod:
   ren *.xtxt *.csv
  yazn ( dosyalarniz xtxt deilde .txt de ise ona gre yazarsnz. ) kayt edip kn. Kayt ettiiniz bu txt dosyasnn uzantsn .bat eklinde deitirin. Cift tklayarak altrn. Ayn dosya iindeki btn xtxt dosyalarnn uzantsnn .csv olarak deitiini greceksiniz..

  yeni bir excel dosyasnda aadaki kodlar yazp altrn tm dosyalarnz tekbir excell de birletirip size nereye hangi isimde kaydettiini gsterecek.


  NOT: klasoruzun yedeini aln csv ye cevirince veri kayb vs olmasn.

  Kod:
  Option Explicit
  
  #If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function OpenProcess Lib "kernel32" _
      (ByVal dwDesiredAccess As Long, _
      ByVal bInheritHandle As Long, _
      ByVal dwProcessId As Long) As Long
    
    Private Declare PtrSafe Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" _
      (ByVal hProcess As Long, _
      lpExitCode As Long) As Long
  #Else
    Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" _
      (ByVal dwDesiredAccess As Long, _
      ByVal bInheritHandle As Long, _
      ByVal dwProcessId As Long) As Long
    
    Private Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" _
      (ByVal hProcess As Long, _
      lpExitCode As Long) As Long
  #End If
  
  
  Public Const PROCESS_QUERY_INFORMATION = &H400
  Public Const STILL_ACTIVE = &H103
  
  
  Public Sub ShellAndWait(ByVal PathName As String, Optional WindowState)
    Dim hProg As Long
    Dim hProcess As Long, ExitCode As Long
    'fill in the missing parameter and execute the program
    If IsMissing(WindowState) Then WindowState = 1
    hProg = Shell(PathName, WindowState)
    'hProg is a "process ID under Win32. To get the process handle:
    hProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION, False, hProg)
    Do
      'populate Exitcode variable
      GetExitCodeProcess hProcess, ExitCode
      DoEvents
    Loop While ExitCode = STILL_ACTIVE
  End Sub
  
  
  Sub Merge_CSV_Files()
    Dim BatFileName As String
    Dim TXTFileName As String
    Dim XLSFileName As String
    Dim FileExtStr As String
    Dim FileFormatNum As Long
    Dim DefPath As String
    Dim Wb As Workbook
    Dim oApp As Object
    Dim oFolder
    Dim foldername
  
    'Create two temporary file names
    BatFileName = Environ("Temp") & _
        "\CollectCSVData" & Format(Now, "dd-mm-yy-h-mm-ss") & ".bat"
    TXTFileName = Environ("Temp") & _
        "\AllCSV" & Format(Now, "dd-mm-yy-h-mm-ss") & ".txt"
  
    'Folder where you want to save the Excel file
    DefPath = Application.DefaultFilePath
    If Right(DefPath, 1) <> "\" Then
      DefPath = DefPath & "\"
    End If
  
    'Set the extension and file format
    If Val(Application.Version) < 12 Then
      'You use Excel 97-2003
      FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
    Else
      'You use Excel 2007 or higher
      FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
      'If you want to save as xls(97-2003 format) in 2007 use
      'FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
    End If
  
    'Name of the Excel file with a date/time stamp
    XLSFileName = DefPath & "MasterCSV " & _
           Format(Now, "dd-mmm-yyyy h-mm-ss") & FileExtStr
  
    'Browse to the folder with CSV files
    Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
    Set oFolder = oApp.BrowseForFolder(0, "Select folder with CSV files", 512)
    If Not oFolder Is Nothing Then
      foldername = oFolder.Self.Path
      If Right(foldername, 1) <> "\" Then
        foldername = foldername & "\"
      End If
  
      'Create the bat file
      Open BatFileName For Output As #1
      Print #1, "Copy " & Chr(34) & foldername & "*.csv" _
          & Chr(34) & " " & TXTFileName
      Close #1
  
      'Run the Bat file to collect all data from the CSV files into a TXT file
      ShellAndWait BatFileName, 0
      If Dir(TXTFileName) = "" Then
        MsgBox "There are no csv files in this folder"
        Kill BatFileName
        Exit Sub
      End If
  
      'Open the TXT file in Excel
      Application.ScreenUpdating = False
      Workbooks.OpenText Filename:=TXTFileName, Origin:=xlWindows, StartRow _
          :=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
          ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, Semicolon:=False, Comma:=True, _
          Space:=False, Other:=False
  
      'Save text file as a Excel file
      Set Wb = ActiveWorkbook
      Application.DisplayAlerts = False
      Wb.SaveAs Filename:=XLSFileName, FileFormat:=FileFormatNum
      Application.DisplayAlerts = True
  
      Wb.Close savechanges:=False
      MsgBox "You find the Excel file here: " & vbNewLine & XLSFileName
  
      'Delete the bat and text file you temporary used
      Kill BatFileName
      Kill TXTFileName
  
      Application.ScreenUpdating = True
    End If
  End Sub

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

u anda 1 yemiz bu konuya gz atyor. (0 kaytl ye ve 1 misafir.)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •