A
B
A VE B
A VE C
C
D

rnekte grld zere A , B , A VE C 'nin sonunda bir boluk var. Ben access ve ya excel de bunu sorgu olarak nasl aratabilirim. Veya nasl bulabilirim ?