PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ListView'deki satırları renklendirmek.Orion1
23.02.2006, 23:11
Mrb.
Aşağıdaki dosyada A1:D20 Aralığını 4 Kolonlu ListView'de Listeliyorum.

A)Tek Numaralı Satırlarda BackColor Kırmızı,ForeColor Sarı olsun.
B)Çift Numaralı Satırlarda BackColor Sarı .ForeColor Kırmızı olsun
İstiyorum.
Teşekkür Ederim.
İyi Çalışmalar


Private Sub UserForm_Initialize()
ListView1.View = lvwReport 'istediğiniz uygulma için Listview görünümü= rapor olmalıdır.
With ListView1.ColumnHeaders
.Add , , "Deneme1 Sütunu"
.Add , , "Deneme2 Sütunu"
.Add , , "Deneme3 Sütunu"
.Add , , "Deneme4 Sütunu"

End With
With ListView1
For i = 1 To 20
.ListItems.Add , , Cells(i, 1)
.ListItems(i).SubItems(1) = Cells(i, 2)
.ListItems(i).SubItems(2) = Cells(i, 3)
.ListItems(i).SubItems(3) = Cells(i, 4)
Next
End With
ListView1.FullRowSelect = True '(liste elemanını seçtiğinizde tüm satır seçili olur. Sadece lvwReport..(Ayrıntılar) görünümünde geçerlidir
ListView1.Gridlines = True '(listeyi çizgili yapar. Bu özellik sadece lvwReport...(Ayrıntılar) görünümünde geçerlidir)
End Sub

Tuncay Şanlı
24.02.2006, 06:00
BAckColor Özelliği satır satır yok imiş nesneninPrivate Sub UserForm_Initialize()
Dim Bul As Integer
ListView1.View = lvwReport
With ListView1.ColumnHeaders
.Add , , "Deneme1 Sütunu"
.Add , , "Deneme2 Sütunu"
.Add , , "Deneme3 Sütunu"
.Add , , "Deneme4 Sütunu"

End With
With ListView1
For i = 1 To 20
.ListItems.Add , , Cells(i, 1)
.ListItems(i).SubItems(1) = Cells(i, 2)
.ListItems(i).SubItems(2) = Cells(i, 3)
.ListItems(i).SubItems(3) = Cells(i, 4)

Bul = InStr(1, i / 2, ".")
If Bul > 0 Then
.ListItems(i).ForeColor = vbYellow
Else
.ListItems(i).ForeColor = vbRed
End If
Next
End With
ListView1.FullRowSelect = True
ListView1.Gridlines = True
End Sub